Množírny

Množírny nabízejí čistokrevná zvířat bez průkazu původu (PP).
Zvíře bez PP nemůže být nikdy označováno za čistokrevné!!!
Množírna nemusí být špinavá stodola se stovkou zanedbaných psů. Množitelé množí zvířata i ve svých bytech. Narazíte-li na inzerát s nabídkou čistokrevných zvířat bez PP, množitele nahlaste.
Vše o množírnách a formulář k nahlášení množitelů najdete zde.

Týrání zvířat

Týráním zvířat není jen jejich bití, ale i opuštění nebo vyhnání zvířete, chov v nevyhovujících podmínkách atd. Přesně to vymezuje §4 Zákona na ochranu zvířat proti týrání
Městská policie ani Policie ČR ovšem nejsou kompetentní řešit porušování tohoto zákona. Pokud chcete hlásit týrání zvířete Policii ČR, argumentujte, že se může jednat o trestný čin podle Trestního zákoníku §302 (Týrání zvířete) nebo §303 (Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti), případně §304 (Pytláctví). 
Kontaktujte Krajskou veterinární správu (KVS), která musí podnět prošetřit. Požádejte KVS, aby vás průběžně informovala o průběhu a výsledcích šetření. Pokud tuto žádost nevyslovíte, KVS vás informovat nemusí. 
V závažných případech (kdy při prodlení hrozí úhyn zvířete) je lepší volat Policii ČR, která na místo dorazí mnohem rychleji než inspektor KVS a situaci začne řešit okamžitě. Policie má totiž povinnost překazit páchání trestného činu. 
V MS kraji se můžete obrátit i na organizace, které pomáhají zvířatům v nouzi - najdete je v Seznamu útulků a dobrovolnických organizací

On-line nahlášení týrání 
Článek odborníka s praktickými radami najdete zde.